תקנון וכללי השימוש באתר Meety

תקנון וכללי השימוש באתר Meety

 

גולש/ת יקר/ה,

 

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס ולהשתמש באתר  meety.co.il. חברת "גילן" המפעילה את אתר Meety הינה חברה פרטית העוסקת, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הינך גולש/ת ברגע זה.

 

תקנון זה מסדיר את היחסים בין חברת "גילן" לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתתף בפעילות ובשירותים המוצעים באתר, להצטרף לקהילות וירטואליות, לצ'טים, להירשם לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד.

 

כמו כן תקנון זה יחול גם על היחסים בין חברת "גילן" לבין כל גוף מכל מין וסוג שהוא, אשר יפעל להשתמש באתר לצרכים עסקיים כאשר תנאי לכל כי פעילות בעלת אופי עסקי בין בתמורה ובין שלא בתמורה תהיה באחריותו של העסק באופן בלעדי בהתאם מוסכם ותנאי יסודי לשימוש בעסק הוא כי כל אירוע אשר יתקיים דרך האתר או בין קבוצות שיוקמו באתר מחייב כי תנאי לכל שימוש ואשר לא ינוהל על ידי האתר יהיה באחריותם הבלעדית של המארגן והכל המשתתפים והם מסכימים לשפות את "גילן" ובעלי מניותיה ובעלי האתר לכל תביעה ו/או נזק ו/או אחריות על הפקת האירוע.

 

(להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" -  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו המשתמש בשירותי האתר.

האמור לעיל מתייחס לנשים וגברים כאחד, אך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

כללי:

1.       השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 

2.       הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר מועדונים ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.

 

3.       הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

 

4.       הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 

5.       אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 

6.       אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

 

7.       הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

 

8.       אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 

9.       הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים בפומבי באתר או מועברים בין המנויים באופן אישי, כולל חומרים בעלי קניין רוחני של צד שלישי .

 

10.   אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 

11.   הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

 

12.   כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהרשומים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או ובין במסגרת פגישות בשטח במסגרת מפגשים, הן באחריותך הבלעדית. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

 

13.   בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.

 

מובהר בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 

14.   כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

 

15.   הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

 

16.   הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

 

17.   חברת "גילן" יכולה לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, השירותים השונים המוצעים בו או את חזות האתר ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם רשומים באתר, אם לאו.

 

18.   על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.


השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.

 

19.   חברת "גילן" אינה אחראית לתכנים (כתובים, מצולמים או כל מדיה אחרת), נכונותם, אמינותם ואמינותם המפורסמים ע"י ציבור הגולשים. בנוסף, שומרת לעצמה חברת "גילן" את הזכות לא לפרסם ו/או לערוך או להחסיר תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם רוח האתר. בעצם הפרסום אין לראות משום אישור או לקיחת אחריות מטעם חברת "גילן".

 

20.   למען הסר ספק, חברת "גילן" לא תישא באחריות במקרה של פגיעה, ישרה או עקיפה, במשתמש או בצד שלישי בכל הקשור לרכוש קניני, פטנט רשום, קנין רוחני, זכויות יוצרים ושמות מסחריים. כל חומר כתוב שיפורסם חייב לעמוד בחוק הצנזורה הישראלי.

 

21.   חל איסור לפרסם פורנוגרפיה או תכנים או קישורים שאינם הולמים או אינם ברוח האתר. חל איסור להפיץ ולפרסם כל חומר או קישור העובר על איסור לשון הרע , תשכ"ה, 1965 ,תכנים בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים, מוציאי לשון-הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

 

22.   חל איסור לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ללא אישור מוקדם מחברת "גילן".

23.   חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל או לעשות כל שימוש אחר למטרות מסחר בתכני, מבנה, תמונות, גרפיקה ועיצוב האתר ללא אישור מפורש בכתב מראש מחברת "גילן".

 

24.   אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של חברת "גילן" או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של חברת "גילן".


בכל מקרה של הפרה של איזה מהסעיפים הנ"ל תהא חברת "גילן" רשאית להפסיק או למנוע את השימוש באתר, שירותיו ומוצריו ללא הודעה מוקדמת. במקביל, תפעל חברת "גילן" לנקיטת אמצעים משפטיים מול אותו גורם.

 

25.   חברת "גילן" אינה מתחייבת לאיכות השירות הניתן באתר על ידו לציבור המשתמשים, ללא קשר לציוד הקצה בו עושה שימוש המשתמש, ספק האינטרנט או אופי הקישור אשר בבעלות המשתמש.

 

26.   למען הסר ספק, חברת "גילן" לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.

 

27.   אספקת השירותים ע"י חברת "גילן" תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וחברת "גילן" אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.


28. ניתן למחוק בכל עת את הכרטיס האישי מהאתר. עם מחיקת הכרטיס, ימחקו לאלתר כל הנתונים האישיים שנמסרו בעת ההרשמה לאתר. 

 https://meety.co.il/user


29. בעת הרשמה מהירה לאתר באמצעות פייסבוק, ימשכו הפרטים הבאים לאתר מדף הפייסבוק האישי שלך: שם מלא, כתובת דוא"ל ותמונה.קניין רוחני

 

30.   זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר חברת "גילן"  ובשירותים הניתנים בו הינם של אתר מועדונים או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברת "גילן" הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

 

31.   בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, חברת "גילן" הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים במדגמים ובתהליכים הפונקציונאליים שהוטמעו באתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע").

 

32.   אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ולמסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל . למען הסר ספק שיתופים של הגולשים הינה על אחריותם המלאה ובהתאם אין לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת חברת "גילן".

 

33.   סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם המתחם ועוד הינם קניינם הרוחני הבלעדי של חברת "גילן". אין לעשות בהם שימוש בכל צורה שהיא בלא קבלת היתר מראש ובכתב מאת חברת "גילן".


אחריות מידע

 

34.   חברת "גילן"  אינה שולטת או מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה טיולים אירועים או מסלולים שמפורסמים על ידי משתמשי האתר , תמונות, טקסטים או קישורים שמפורסמים על ידי משתמשי האתר וכן שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר חברת "גילן".

 

35.   היה חברת "גילן" ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש/ת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על חברת "גילן".


 

כללי שימוש באתר

כללי

36.   אתר מועדונים הנו אתר פרטי ואשר מנוהל על פי הנהלים שיפורסמו ויתעדכנו מעת לעת.

 

37.   נהלים אלו נועדו לשמר על הפעילות התקינה והזורמת של האתר ושל הקהילה בו.

 

38.   נתקלת בבעיה? יש לך טענה ? פניה למנהל האתר תתבצע אך ורק במייל "צור קשר" דרך האתר. 

 

39.   באתר מתבצעים מעת לעת בדיקות אוטומטיות למציאת משתמשים הרשומים כפול ובשמות בדויים, מציאת חשבונות כפולים תגרור נעילת המשתמש ,שימוש לא מקובל בשמות בדויים כגון העלאת חומרים או טקסטים הפוגעים בצורה זו או אחרת בחברים אחרים באתר תגרור חסימת המשתמש לעד ! במידה ויתגלה השם האמיתי - גם הוא יחסם לעד !

 

40.   עסקים שנרשמים יכולים לפרסם אירועים, כל חומר שמעלים עם זכויות יוצרים של עצמם , שמירה על תקנון האתר


שימוש בצ'אטים:

 

41.   הצ'אט פתוח לחברי קבוצות המפגש בחופש הביטוי אך עד לנקודה בה משתמשים בחופש זה כדי להתנגח ולסגור חשבונות בפומבי.

 

42.   הראו כבוד ונימוס אחד כלפי השני, גם כשיש אי הסכמה ניתן לכתוב זאת בצורה יפה.

 

43.   אנא שמרו על תרבות דיון גבוהה, כבוד, סבלנות וסובלנות.

 

44.   פרסום תכנים של קללות, העלבות אישיות והלבנת פנים של אחד מחברי הקהילה תגרור מחיקת השרשור ואף בירור נקודתי מול כותב הטקסט על ידי הנהלת האתר, רישום משתמש חדש באתר לצורך התנגחות בעסק וכתיבת ביקורות עליו - השרשור והמשתמש ימחקו מייד.

 

45.   אנא הימנעו מכל סוג של התקפה אישית או ביקורת פוגעת באדם או חברה שאין ביכולתם להגיב.

 

46.   להנהלת האתר הזכות המלאה לסגור משתמש אשר יעבור על נהלים אלו! שימוש בפורום על ידי משתמש חדש בכל צורה שלא עומדת בתקנון - המשתמש יימחק לאלתר וגם תכניו חל איסור לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ללא אישור מוקדם מחברת "גילן".

 

התרכזו בגופו של עניין ולא בגופו של אדם. 

 

מפגש


דפי המפגשים  נועדו לפרסום מפגשים פרטיים בלבד  שנפתחים על ידי חברי האתר. מפגש שיתברר כפעילות עסקית, הן של חברה או של אחד מחברי האתר - יימחק לאלתר.


חברת "גילן" מאפשרת לפרסם במודול "אירועים" בחינם וללא שום הגבלה כל פעילות עסקית. מודול זה פתוח לשימוש וניתן לכם העסקים כשירות חינם! השתמשו בו בחוכמה ואל תכניסו את עסקיכם לדף המפגשים הפרטי של הקהילה.

 

החליט משתמש לתאם מפגש מובהר בזאת, ועליו לציין באופן מפורש כי האתר אינו אחראי לכל פעילות אשר מתקיימת ואשר ארגונה היה באמצעות שימוש באתר לצורך תיאומה. כל והמפגש הינו בעל אופי עסקי על העוסק לדאוג והוא מתחייב באופן בלתי מחייב להסדיר את ענייני ההבטחה והבטיחות ולהסיר כל אחריות מכל סוג ומין שהוא מאתר ויהיה חייב לשפות אותו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא.

 

מעבר לנדרש, מפגשים אשר מטרתם רכיבה מכל מין וסוג שהוא תתואם על אחריות החברים באופן בלעדי וחובתו להבהיר את העניין במסגרת הפרסום לרבות לדאוג לביטחח מתאים לכל עניין נזק לגוף, לרכוש ולצד ג' כלשהו.